خدمات نماشویی در کرج

خدمات نماشویی با طناب در کرج

نماشویی بدون داربست

خیلی از اوقات نمای ساختمان شما کثیف و آلوده می شود و نیاز به شستشو نما پیدا می کنید.

تهران و دیگر شهر های بزرگ کشور با این همه آلودگی، دود ماشین ها و وسایل نقلیه دیگر مجالی برای پاکیزگی ساختمان ها و بناها نگذاشته اند.

آلودگی هوا سبب شده است تا از کیفیت مصالح ساختمانی مانند آجرها و سنگ های  ساختمانی کاسته شود و نیاز به شست و شوی نمای ساختمان را دو چندان کند.

حتماً حداقل  دوبار در سال نمای ساختمان خود را به یک راپل کار بسپارید تا بتوانید از مزایای شست و شوی اساسی و اصولی آنها بهره ببرید.

این گروه راپل کار بهترین خدمات را در زمینه شستشوی ساختمان، بناها و برج ها ارایه می دهد.

خدمات شستشوی شیشه با طناب در کرج

شیشه های ساختمان همیشه در بیرون از ساختمان زودتر از آجرها کثیف می شوند و برای ساکنین آپارتمان تمیز کردن شیشه هایی که در سمت کوچه و خیابان هستند، مشکل است.

گروه راپل کار ما تمیزی بنای ساختمان شما را پس از شست و شو نما توسط راپل کاران خود تضمین می کند و نمایی زیبا و آراسته را تقدیم حضورتان می کند تا با هر بار تماشای نمای ساختمان خود حس تازگی و نو بودن بنای خود را داشته باشید.

نماشویی در کرج

نماشویی را ما جدیدا با تک فاز نیز انجام میدهیم.

چگونه فاتر جت تکفاز را خریداری کردیم؟

سرکار اقای شفیعی بودیم به ادرس کرج خیابان پیروزی.

فاتر جت سه فاز خودمان را برده بودیم که به دلیل نداشتن برق 3فاز نتوانستیم برق را متصل کنیم.

نظر بنده این بود که اقای شفیعی فاتر جت تک فاز را برای ما خریداری کند

و ما برای او نما را بشوییم و اخر کار واتر جت را بما بدهد تا پولی که بابت اتر جت بما داده بود یر به یر شود.

زنگ زد به ابزار سعدی که در خیابان مطهری و کرج اقای منصوری و یک دستگاه خریدیم به حساب اقای شفیعی

فردای انروز رفتیم و نما را با واترجت و با کف و اب شستشو دادیم و نمای ساختمان بسیار تمیز و باعث خشنودی اقای شفیعی نیز شد.