پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب

اجاره راپل جهت انجام خدمات نمای ساختمان

ابزار راپل به هیچ وجه قابل اجاره دادن نیست چون هرکسی نمیتواند کار راپل را انجام دهد.

اجار کردن راپل باید همراه با خود راپلکار باشد که تخصص کار کردن روی طناب را داشته باشد.

قیمت اجاره راپل با نفر بستگی به نوع کار شما دارد.

حجم و سختی کار باهم فرق میکنند و هر کاری دارای قیمت متفاوتی میباشد .

 

راپلکار چیست؟

راپلکار فردی است که میتواند ارتفاعات بلد را ببیند و داخل ان معلق باشد.

کسی که خدمات راپلکاری انجام میدهد بسیار نترس و با دل و جرعت است.

راپلکارها در طبیعت هم تفریح میکنند و ارتفاعات را فتح میکنند و داخل ان معلق میشوند.

 

راپلکار چه کاری انجام میدهد؟

راپلکارهای جهان فرود میتوانند تمام کارهای نما را انجام بدهند.

خدماتی مثل پیچ و رولپلاک سنگ نماشوییاب بندی نما عایق کاری نما نقاشی نما رنگ امیزی نمای ساختمان با راپل انجام میشود.

اموزش راپل در پیج زیر:

اموزش راپل 

معنی راپل:

راپل به معنی فرود از ارتفاع است.

به اصطلاح میگئیند طرف راپل زده است یعنی از ارتفاع پایین امده است.

این ارتفاع با ابزارهای بسیار پیشرفته و بسیار مقاوم انجام میشود.

راپل بازی:

بازی راپل میتوان به جامپی جامپ اشاره کرد که فرد را به طناب کشی میبندند و از ارتفاع بسیار بلند به پایین پرت میکنند.

هرکسی دل و جرعت انجام بازی راپل را ندارد.

البته که بسیار ایمن و امن میباشد.

راپل نظامی چیست؟

راپل در صنعت نظامی هم بسیار کاربرد دارد.

برای انجام کارهای نظامی در جنگ و جنگ های داخلی و دستگیر کردن مجرمین بسیار کاربرد دارد.

ابزار راپل نظامی با صنعتی و تفریحی فرق بسیاری دارند.

تجهیزات راپل:

تجهیزات راپل نظامی ابتدایی و سبک تر از صنعتی میباشند.

ابزارهای صنعتی بسبار سنگین تر و ایمنر میباشند که برای نگه داشتن مدت زمان زیاد برای افراد ساخته شده است.

 

راپل سواری چیست؟

راپل سواری یک کلمه اشتباه است که در عموم مردم پخش شده است.

چند وقت پیش بازیگر تلویزیون نفیسه روش برای انجام بازی راپل به سد کرج رفته بود و توانست مسافت 200 متری را با طناب فرود بزند.

این موضوع باعث شد که رسانه ها واکنش زیادی نسبت به این قضیه داشته باشند و سرچ های زیادی با عنوان نفیسه روشن توی اینترنت انجام شد.