مسئولیت ریزش سنگ نما با کیست؟

مسئولیت ریزش سنگ نمای ساختمان و علت ریزش سنگ وشکایت ناظر و سنگکار

مسئولیت سازنده برای پیچ رولپلاک سنگ نما بعد از تحویل ساختمان سازنده یک مسئولیت هایی در قبال سنگ نمای ساختمان دارد. سازنده یا نباید نما را سنگ کند و یا اگر سنگ میکند حتما جوری انرا چفت و بست کند تا ریزش نکند. مقصر ریزش های طبیعی صدرصد سازنده و ادامه مطلب …

نماشویی ساختمان

نماشویی ساختمان – قیمت نماشویی در تهران و کرج

فایل صوتی نماشوییی ساختمان نماشویی ساختمان: شستن و نظافت کردن نمای ساختمان ها را نماشویی میگویند. نماشویی جهت رفع الاینده های ماشین و کارخانه ها که بر روی سطح نمای ساختمان مینشیند انجام میشود. همچنین شورابه های پس از باران دلیل دیگر نماشویی ساختمان میباشد. شرکت جهان فرود نماشویی ساختمان ادامه مطلب …

نصاب سنگ نمای ساختمان

نصب سنگ نما بدون داربست و با طناب یا راپل در تهران و کرج – شرکت جهان فرود

نصب سنگ نمای ساختمان با جهان فرود نصب سنگ نما تخصص میخواهد که شرکت جهان فرود متخصص نصب سنگ های ریزش کرده از روی ساختمان میباشد که بدون داربست خدمات را در سریعترین زمان انجام میدهد. سنگ هایی که بر اثر باد و بارون در ساختمان های اماده ریزش میکند ادامه مطلب …

مجری پیچ و رولپلاک نما

مجری پیچ و رولپلاک نما و فواعد پیچ و رولپلاک نماراپل

مجری پیچ و رولپلاک سنگ نما با راپل مجری پیچ و رولپلاک سنگ نما نیازی به داربست ندارد و میتواند در زمانی بسیار اندک سنگ های نما را پیچ پلاک بکند. مجری پیچ کردن نما باید جوان و سرحال باشد تا با سلیقه زیاد نمای شما را مقاوم سازی کند. ادامه مطلب …