کار در ارتفاع

کار در ارتفاع و خدمات کار در ارتفاع با طناب یا بدون داربست در تهران و کرج

زمان مطالعه: 13 دقیقه کار در ارتفاع چیست؟ به هر انسانی که روی ارتفاع 2متر بالاتر از سطح زمین بتواند کاری را انجام دهد را به اصطلاع میگویند کار در ارتفاع دارد انجام میدهد.کار در ارتفاع میتواند روی داربست و طناب و بالابر و کلایمر باشد که تمام انها جزو خدمات کار در ارتفاع ادامه مطلب …