هزینه رنگ آمیزی سنگ نما به متراژ ساختمان، تعداد کارگران ماهر کار در ارتفاع برای رنگ آمیزی ،جنس رنگ، نوع پروژه ساختمان مورد نظر بستگی دارد.

رنگ آمیزی سنگ نما

رنگ آمیزی سنگ نما رنگ آمیزی ساختمان در جهت بهینه ساختن یا تغییر رنگ در نما توسط کادر توانمند در این زمینه انجام میشود. پیش از اجرای اصلی رنگ آمیزی، مجری طرح سطوح را پاکسازی مینماید. زیرا این سطوح در اثر گذشت زمان دچار آلودگی، گرد و غبار شده است. ادامه مطلب …

راپلکار ساختمان

آشنایی با مفهوم راپلکار ساختمان

راپلکار راپلکار ساختمان به معنای تعمیر و نوسازی ساختمان ‌های قدیمی و فرسوده است. این عبارت از دو کلمه “راپل” و “کار” تشکیل شده است که به ترتیب به معنای تعمیر و نوسازی و کار ساختمانی اشاره دارند. راپلکار برای نماهای ساختمان بسیار مفید است و میتواند بدون بستن داربست ادامه مطلب …

کار در ارتفاع

کار در ارتفاع و خدمات کار در ارتفاع با طناب یا بدون داربست در تهران و کرج

کار در ارتفاع بهترین روش اجرای خدمات کار در ارتفاع طناب است. ارتفاع کاران با دو طناب یا حتی سه طناب متصل به خود روی ارتفاعات معلق میشوند. یک طناب اصلی میباشد که مستقیم به فرد ارتفاع کار وصل شده است و طناب های بعدی جهت حمایت یا جلوگیری از ادامه مطلب …

نورپردازی نمای ساختمان از نوع ساده

نورپردازی ساختمان مسکونی

نورپردازی ساختمان مسکونی نورپردازی نمای ساختمان علاوه بر زیباتر شدن آن، باعث روشن شدن و جذابیت هر چه بیشتر نمای کوچه، خیابان و شهر میگردد. ساختمان ها نقش پر اهمیتی در ایجاد و شکل گیری حال و هوای شهر دارند. بعضی از ساختمان ها در اثر گذشت زمان به نمادی ادامه مطلب …