اب بندی دیوار سیمانی با طناب

نحوه ی آب بندی دیوار سیمانی تهران کرج – عایق کاری دیوار سیمانی با طناب

اب بندی دیوار از جنس سیمان دیوار های سیمانی به دلیل ترکیب نشدن مواد هنگام زدن سیمان دچار ترک های ریز و درشت میشوند. سیمان های سیاه نسبت به سیمان سفید کمتر دچار ترک میشوند که اگر موقع سیمان زدن مواد نانو داخل ان ترکیب کنید این اتفاق نمیافتد. حاللا ادامه مطلب …