نصب ایزوگام روی نما بدون داربست با طناب

ایزوگام کردن روی دیوار مجاور و کناری ساختمان با طناب یا بدون درابست

زمان مطالعه: 18 دقیقه ایزوگام دیوار با طناب ایزوگام دیوار های ساختمان جهت جلوگیری از ورود گرما سرما و اب و رطوبت صورت میگیرد. ایزوگام راه نفوذ حرارت و اب را میبندد و یک روش عایق کاری به حساب می اید. قیمت اجرای ایزوگام دیوار های زیر صد متر به صورت کنترات و دیوارهای ادامه مطلب …