پوشاندن درز انقطاع

پر کردن سوراخ و ترک های جامانده روی دیوار بقل و حائل و نمای ساختمان تهران کرج

زمان مطالعه: 3 دقیقه پر کردن ترک روی سیمان دیوار بقل ساختمان جهت اب بندی دیوار دیوار حاعل و کنار ساختمان به دلیل ترک های فراوان دچار نشتی اب به داخل ساختمان میشوند. دیوار های بقل ساختمان سیمانی هستند و به دلیل نشست ساختمان ترک های ریز و درشت میخورند. شرکت جهان فرود متخصص ادامه مطلب …