تعمیرات نما ساختمان

تعمیرات نمای ساختمان رولپلاک تهران و کرج – تعمیرات سنگ نما -ترمیم نما

تعمیرات نمای ساختمان با رولپلاک تعمیرات سنگ نمای ساختمان جزو کارهای خدماتی میباشد که شرکت ما به صورت راپل و بدون داربست انجام میدهیم. سنگ های ریزش کرده روی نما را میتوانیم با طناب و بدون هزینه داربست تعمیر کنیم و مانند روز اول ترمیم کنیم. شرکت جهان فرود با ادامه مطلب …