پیچ و رولپلاک نما ساختمان و سنگ نما

ریزش سنگ نما تا چند سال عهده سازنده میباشد؟

برای اطمینان بیشتر از مسئولیت ریزش سنگ لطفا به شهرداری منطقه مراجعه کنید و ما در این مقاله تا حدودی شما را از مسئولیت ریزش سنگ نما اگاه میکنیم. ریزش سنگ نما از نمای ساختمان از دردسرهای بزرگ نما های سنگی ریزش سنگ است که هم خطر افرین میباشد و ادامه مطلب …