درزگیری دیوار جانبی سیمانی

درزگیری دیوار جانبی ساختمان و درزبندی دیوار کناری از جنس سنگ و سیمان در تهران و کرج

زمان مطالعه: 9 دقیقه درزگیری دیوار کناری و جانبی از جنس سیمان و سنگ دیوار های جانبی همیشه در معرض بارندگی قرار دارند و نیاز به درزگیری و درزبندی دارند. درزبندی ها به وسیله مواد عایق که جهت بستن ترک ها و بندها انجام میشود. شرکت جهان فرود متخصص در درزگیری و درزبندی دیوار ادامه مطلب …