رنگ امیز دکل نفتی با طناب و بدون داربست

نقاشی و رنگ آمیزی دکل نفتی و منبع آب با طناب بدون داربست در ایران تهران و کرج

زمان مطالعه: 5 دقیقه جهان فرود مجری رنگ امیزی دکل های نفتی و منبع اب با طناب و بدون داربست شرکت جهان فرود ضمینه های دکل های نفتی و منبع های عظیم الجسته نیز فعالیت دارد و به وسیله راپل دکل و منبع را نقاشی و رنگ امیزی میکند. این خدمات به دلیل سختی ادامه مطلب …