شستشوی نما سنذبلاست

قیمت سندبلاست دیوار آجری و نمای ساختمان

قیمت هر متر مربع سندبلاست  خدمات سندبلاست نما و اشیا فلزی با طناب و بدون داربست که با دستمزد کم و ارزان انجام میشود. ما پیمانکار سندبلاست نیستیم و خودمان کار سندبلاست را انجام میدهیم و هیچ گونه کارگری نداریم. قیمت سندبلاست نما بستگی به کیثی نما دارد که در ادامه مطلب …