انجام امور نمای ساختمان

انجام کارها روی نما با طناب یا بدون داربست با راپل-با بندباز-با طناب باز-با طنابکار

زمان مطالعه: 4 دقیقه انجام کارهای نما با طناب یا بدون داربست(داربست طنابی) جهان فرود تخصص خدمات نمای ساختمان با طناب و بدون داربست میباشد. تمام خدمات طنابی که به صورت راپل انجام میشود دارای بیمه و قرارداد و تضمین کتبی میباشد. هرخدماتی که روی نما دارید را میتوانید با جهان فرود انجام دهید. ادامه مطلب …