انجام امور نمای ساختمان

انجام کارهای نما با طناب یا بدون داربست با راپل – با بندباز – با طناب باز – با طنابکار

انجام کارهای نما با طناب یا بدون داربست(داربست طنابی) جهان فرود تخصص خدمات نمای ساختمان با طناب و بدون داربست میباشد. تمام خدمات طنابی که به صورت راپل انجام میشود دارای بیمه و قرارداد و تضمین کتبی میباشد. هرخدماتی که روی نما دارید را میتوانید با جهان فرود انجام دهید. ادامه مطلب …