عایق کاری نمای ساختمان در تهران و کرج – عایق بندی با طناب و بدون داربست

عایق دیوار خارجی ساختمان به صورت راپل با شرکت جهان فرود  ایا میدانید چه عایقی باید روی نما زده شود؟  ایا میدانستید صد نوع عایق توی بازار وجود دارد و هرکدام کیفیت و کارای مختلفی دارد؟   پس به دنبال قیمت ارزان نباشید و بیشتر به دنبال کیفیت و عمر بالای ادامه مطلب …