عایق کاری سنگ نما با طناب

عایق بندی نما + قیمت عایق کاری سنگ و سیمان نمای ساختمان در تهران و کرج

زمان مطالعه: 13 دقیقه عایق کاری نمای ساختمان مالیدن چسب های عایق به محل ورود رطوبت و حرارت را عایق کاری نمای ساختمان گفته میشود.عایق ها از ورود گرما و سرما و نم و رطوبت به داخل ساختمان ها جلوگیری میکنند و مقاوم شدن دیوار مورد نظر کمک میکنند.اگر قسمتی از دیوار ساختمان دچار ادامه مطلب …