عایق سنگ و سیمان نما

عایق کاری نما ساختمان با نانو با طناب و بدون داربست در تهران و کرج

انواع عایق کاری نمای ساختمان: هدف از عایق کاری نما جلوگیری از ورود نم-رطوبت و سرما و گرما میباشد. برای عایق کاری نم و رطوبت از چسب های جدید که ضد اب هستند استفاده میشود. برای عایق دیوارها برای جلوگیری از سرما و گرما باید از ایزوگام و پشم شیشه ادامه مطلب …

عایق یندی نمای ساختمان

قیمت عایق کاری دیوار جانبی

شرکت جهان فرود متخصص عایق کاری دیوار جانبی درتهران و کرج عایق کاری نمای ساختمان با طناب و بدون داربست یک خدمات همیشگی در شهرهایی است که ساختمان سازی زیادی در ان انجام شده است. ساختمان های بلند به دلیل سخت بودن دسترسی به انها نمیتوان هر دقیقه روی انها ادامه مطلب …