پیچ و رولپلاک نما با طناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب یا بدون داربست | شرکت جهان فرود

پیچ و رولپلاک نما با طناب خدمات پیچ ور ولپلاک نما با طناب  تقریبا 18 سالی است که وارد ایران شده است که کار مردم را خیلی راه انداخته است. قبلا سنگ میریخت و مردم در تهران در به در دنبال داربست و پیچ رولپلاک کار میگشتند و اصلا اثری ادامه مطلب …