از بین بردن رطوبت ساختمان

از بین بردن رطوبت خانه و نمای ساختمان در فصل زمستان و پوشش ضد رطوبت دیوار

زمان مطالعه: 7 دقیقه از بین بردن رطوبت در زمستان نفوذ اب از دیوار در زمستان به دلیل بارندگی های بسیار زیاد صورت میگیرد. برای از بین بردن رطوبت دیوار های کناری و نمای ساختمان باید از بیرون سطح متصل با دیوار ساختمان را عایق کاری کرد. از بین بردن رطوبت خانه در زمستان ادامه مطلب …