استحکام سنگ نما

استحکام بخشیدن سنگ نما با پیچ و رولپلاک و مستحکم سازی سنگ نمای ساختمان

زمان مطالعه: 3 دقیقه جهان فرود متخصص در پیچ و رولپلاک نما جهان مستحکم سازی نمای ساختمان استحکام بخشیدن سنگ نما با پیچ و رولپلاک شرکت جهان فرود  مجری استحکام بخشیدن به سنگ نما با طناب و بدون داربست میباشد. سنگ ها به دلیل مستحکم نبودن پس از مدتی ریزش میکنند که این بسیار ادامه مطلب …