مسئولیت ریزش سنگ نما با کیست؟

مسئولیت ریزش سنگ نما ی ساختمان و علت ریزش سنگ

ریزش سنگ نما با سلام خدمات شما همشهریان عزیز که وقت میگذارید و مطالب ما را میخوانید. امروز میخواهم راجع به ریزش سنگ ها و خطرات این اتفاق برای شما چند خطی صحبت کنم. همه میدانیم که اگر جسمی را روی نما در حالت معلق بچسبانیم بعد از مدتی هرچقدر ادامه مطلب …