مسئولیت ریزش سنگ نما با کیست؟

مسئولیت ریزش سنگ نمای ساختمان و علت ریزش سنگ و نحوه شکایت از سازنده

ریزش سنگ نما و نحوه شکایت از سازنده ساختمان مبنی بر افتادن سنگ نمای ساختمان با سلام خدمات شما همشهریان عزیز که وقت میگذارید و مطالب ما را میخوانید. امروز میخواهم راجع به ریزش سنگ ها و خطرات این اتفاق برای شما چند خطی صحبت کنم. همه میدانیم که اگر ادامه مطلب …