نصب بنر و تابلو روی نما و ارتفاع با طناب و بدون داربست در تهران و کرج

نصب بنر روی ارتفا و نما در تهران و کرج نصب بنر روی نما با طناب و نصب تابلو بدون داربست در ارتفاع جزو فرآیند‌هایی خدمات نما هستند که نیاز به تخصص بالایی دارند و نباید توسّط افراد غیر متخصص انجام شوند. شرکت جهان فرود آماده است تا این خدمات ادامه مطلب …