نصب توری پاسیو و نورگیر

نصب توری مرغی پاسیو با طناب بدون داربست و نورگیر بستن حیاط خلوت تهران کرج

بستن نورگیر و پاسیو با توری مرغی بستن نورگیر و پاسیو و حیاط خلوت با توری به یکی از معظل های مالکان ساختمان تبدیل شده است. وورد کبوتر به حریم حیاط خلوت باعث ازار و اذیت های فراوان ساکنین میشود و زیاد شدن فضله های کبوتر ها باعث مریضی و ادامه مطلب …