نصب توری پاسیو و نورگیر

نصب توری مرغی پاسیو و نورگیر بستن حیاط خلوت با طناب بدون داربست تهران کرج

نصب توری مرغی نصب توری روی پاسیو و نورگیر برای بستن راه ورود کبوتر انجام میشود و باعث فراری دادن پرنده ها میگردد. کبوتر با دیدن توری دیگر به ان محل نزدیک نمیشود و برای پیدا کردن اشیانه جدید به نورگیرهای بدون توری میرود. نصب توری مرغی با طناب یا ادامه مطلب …