نصاب سنگ نمای ساختمان

نصب و نصاب سنگ نما بدون داربست و با طناب یا راپل در تهران و کرج

نصب سنگ نمای ساختمان با جهان فرود شرکت جهان فرود متخصص نصب سنگ های ریزش کرده از روی ساختمان میباشد که بدون داربست خدمات را در سریعترین زمان انجام میدهد. سنگ هایی که بر اثر باد و بارون در ساختمان های اماده ریزش میکند به صورت سریع و خیلی تمیز ادامه مطلب …