نصب لوله بخاری از دیوار ساختمان

نصب لوله بخاری از دیوار و نصب صحیح لوله بخاری با راپل

زمان مطالعه: 2 دقیقه نصب لوله بخاری از دیوار با راپل نصب لوله بخاری از دیوار جهت راه اندازی بخاری های گازی و نفتی انجام میشود.  لوله بخاری باید درست نصب شود تا دود و گاز برگشت داده نشود. برگشت گاز لوله بخاری باعث میشود افراد داخل خانه دچار گازگرفتی شوند و باعث مرگ ادامه مطلب …