نقاشی سنگ نمای ساختمان

زمان مطالعه: 3 دقیقه اجرای نقاشی سنگ نمای ساختمان یکی از عملیات بسیار مهم در نمای ساختمان ،نقاشی کردن سنگ نما است. از آن جایی که نمای ساختمان تحت تاثیر عوامل خارجی قرار میگیرد در نتیجه پاکسازی نما و شستشوی آن، پیش از نقاشی کردن امری ضروری است. گرد و غبار، دوده و کثیفی، ادامه مطلب …