رنگ مخصوص نمای سیمانی ساختمان

قیمت نقاشی نمای بیرونی ساختمان در کرج و تهران با طناب و بدون داربست

نقاشی نما بدون داربست و با طناب با جهان فرود نقاشی نما و نقاشی نمای بیرونی خانه یکی از خدمات راپل با طناب میباشد. قیمت نقاشی نمای ساختمان بستگی به وسعت ساختمان دارد. مثلا قیمت نقاشی با  راپل و کار در ارتفاع در برج و آپارتمان ها مسکونی فرق بسیاری ادامه مطلب …