نورپردازی نمای ساختمان

0 تا 100 نورپردازی نمای رومی و سنگی ساختمان با طناب و بدون داربست در تهران و کرج

متخصص نورپردازی نما در تهران و کرج با جهان فرود نورپردازی نما یک شغل سخت و نیاز است که شخص انجام دهنده تخصص برقکاری روی نمای ساختمان را داشته باشد. نورپردازی به مجموعه ای از کارهای برقی روی نما گفته میشود که بدون داربست روی ارتفاع انجام میگیرد. شرکت جهان ادامه مطلب …