تثبیت سنگ دندان موشی روی نما های رومی و پیچ و رولپلاک قاب پنجره نما

زمان مطالعه: 3 دقیقه شرکت جهان فرود نصب و پیچ کردن و تثبیت دندان موشی نمای ساختمان در بعضی نماهای رومی و جدید سبک سنگ های کوچکی روی ستون ها و پل های نما نصب میکنند که به انها دندان موشی و یا ابزار خورده میگویند. این دندان موشی ها به جایی نصب نیستند ادامه مطلب …