پیچ سنگ

پیچ سنگ با بهترین اکیپ ،پرچ سنگ نما،رول بولت سنگ نما در تهران و کرج

پرچ و پیچ سنگ نما با طناب بدون داربست پیچ نما یکی از کارهای بسیار ضروری در ایران میباشد.چون نماها را از سنگ میسازند احتمال ریزش بعد از یک مدتی زیاد است و باید انها را با پیچ پرچ کنیم تا ریزش نکنند. منظور از پرچ همان پیچ و رولپلاک ادامه مطلب …