چسب کاری پنجره نمای ساختمان با طناب

چسب کاری پنجره نما عایق پنجره نمای ساختمان رزین کاری پنجره نما تهران و کرج

چسب کاری نما و پنجره ساختمان با طناب بون داربست اکثر ساختمانها مشکل ابدهی به داخل ساختمان را دارند. اکثر این اب ها از پنجره و دیوارهای لبه دار وارد ساختمان میشود. شرکت جهان فرود متخصص در رفع نم و چسب کاری نما و پنجره های ساختمان میباشد. عایق کاری ادامه مطلب …