طناب کار در اندیشه و شهریار-کار در ارتفاع در شهریار و اندیشه-بندباز در اندیشه شهریار

طناب کار در شهریار و اندیشه کیست؟   طناب کار کیست؟ بیشتر افراد با شنیدن نام ارتفاع و کار در ارتفاع یک کار پرخطر را متصور می‌شوند، اما قابل ذکر است که کار در ارتفاع برخلاف نام پرخطری که دارد، کاری بسیار ایمن و بدون خطر است. البته باید گفت ادامه مطلب …