انجام امور نمای ساختمان

انجام کارهای نما با طناب یا بدون داربست با راپل – با بندباز – با طناب باز – با طنابکار

انجام کارهای نما با طناب یا بدون داربست(داربست طنابی) جهان فرود تخصص خدمات نمای ساختمان با طناب و بدون داربست میباشد. تمام خدمات طنابی که به صورت راپل انجام میشود دارای بیمه و قرارداد و تضمین کتبی میباشد. هرخدماتی که روی نما دارید را میتوانید با جهان فرود انجام دهید. ادامه مطلب …

راپل در کرج چگونه است؟ خدمات کار در ارتفاع در کرج – خدمات راپل با امید جهان فرود

راپل در کرج چگونه است؟ شاید تا به امروز زیاد اتفاق افتاده باشد که واژه راپل را شنیده باشید. البته ممکن است بیشتر از زبان افراد نظامی این کلمه را شنیده باشید چرا که در تمرینات نظامی، تمریناتی تحت عنوان راپل وجود دارد که برای نظامی‌ها یاد گرفتن آن اجباری ادامه مطلب …