استخدام راپل کار
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شرکت پیچ و رولپلاک نما جهان فرود برای تکمیل گروه خود در تهران و کرج برای خدمات نمای ساختمان (نماشویی و محکم سازی سنگ نما) در نظر دارد چند نیروی راپل کار حرفه ای و کار بلد استخدام بکند.

ارتفاع کار مورد نظر که برای استخدام می اید یک روز به صورت تست کار میکند و ما برای استخدام وی تصمیم میگیریم.

حقوق کار در ارتفاع و طناب کار در تهران و کرج

حقوق ارتفاع کار بسنتگی به کارش دارد و تجربه کاری داد.

همچنین باید مانند یک اچار فرانسه باشد و بتواند چندین کار را انجام دهد.

مثلا اگر یکروز کارمان نقاشی بو.د بتواند انجام دهد.

90 درصد کارهای ما پیچ ورولپلاک نمای سنگ میباشد که به صورت فوق حرفه ای و تمیز انجام میشود.

استخدام طناب کار به صورت داعمی

استخدام طناب کار یا ارتفاع کار به صورت داعمی ماهانه 2میلیون تا 2500 میباشد چه حرفه ای و چه نیمه حرفه ای و بدون جا میباشد.

شرایط استخدام راپل کار در کرج و تهران

از استخدام افرادی که از شهرستان می ایند اجتناب میکنیم به دلیل اینکه محل معینی برای زندگی و کار ندارند.

افراد معتاد را به هیچ عنوان استخدام نمیکنیم.حتما روز اول تست اعتیاد گرفته میشود.

برای تمامی کارکنان بیمه گرفته میشود و بدون بیمه کسی را روی طناب نمیفرستیم.

افرادی که با ابزار سر کار می ایند به صورت روز مزد اخر کار پول به انها داده میشود و تسویه میکنند.

نیروهای داعمی نیز هر هفته تسویه حساب میشوند.

ارتفاع کار با ابزار باید با دو طناب و با ابزار ایمن سر کار بیاید.

در اخر نیز بگویم خرابی در کار از حقوق طناب کاران کم میشود .

از جمله بتونه روی پیچ.شکوندن سنگ،پیچ نکردن به صورت اصولی و پرت شدن ابزار از روی نما.