شماره تماس ۰۹۳۰۸۸۷۷۷۹۸  استوار

شرکت جهان فرود مجری تمام خدمات نما در تهران و کرج می باشذ ، همچنین قادر به ارایه خدمات در شهرهای دیگر کشور نیز داریم می توانید با ما تماس بگیرید .

 

توجه

قبل از تماس با گروه راپل این را بدانید که این گروه دارای بیمه می باشد و تمامی امور حوادث و غیره بر عهده شرکت میباشد.

می دانیم هر شرکتی شعار هایی در جهت کیفیت و … می دهد ولی این را بدانید که ما به ارایه بهترین کار در هر پروژه می اندیشیم .