زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نوع بیمه برای خدمات نما

بیمه ایران

# اول بگویم که بیمه یکی از مهمترین ابزار یک تکنسین راپل است.

# سعی کنید در قراردادی که میبندید بیمه را در ان نیز ذکر کنید.

# اگر شما کسی را برای کار به ساختمان خودتان بیاورید در هر صورتی اگر برای ان شخص اتفاقی پیش بیاید شما باید ضرر و زیان انرا بپردازید.

# اما اگر قبل از ورود ان شخص قراردادی بسته شود و نوع بیمه را در قرارداد ذکر کنید تمام مسعولیت کار به عهده پیمانکار میباشد.

بعضی از افراد بیمه جعلی به شما اعلام میکنند.

این را در نظر داشته باشید که اصل بیمه را حتما رویت کنید.

نوشتن بیمه داخل قرارداد کافی نمیباشد و باید اصل بیمه و شماره بیمه نیز داخل قرارداد نوشته شود.

# توضیحات بالا برای تمامی خدمات در هر ضمینه ای میباشد #

بیمه یکی از مهمترین ارکان کار در ساختمان شماست.

شرکت ما کلیه نفرات خود را به اسم بیمه نموده است _ همچنین داخل قرارداد نیز قید شده است.

برای نوع بیمه مورد نظر کلمه بیمه قرمز زیر را کلیک کنید

قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان