زمان مطالعه: < 1 دقیقه

خرید و فروش لوازم کار در ارتفاع و راپل در تهران و کرج

شرکت جهان فرود خریدار لوازم دست دوم و نو کار کرده شما دوستان میباشد.

همچنین برای خرید ابزار کار در ارتفاع و راپل میتوانید با ما تماس بگیرید تا ابزار نو و دست دوم با قیمت های بسیار مناسب به شما معرفی کنیم.

برای انجام کارهای نما با راپل کار باید از ابزارهای ایمن و مناسب کار شما استفاده شود.

امنیت جانی از مهمترین خدمات فروش ابزار کار در ارتفاع و راپل در شرکت جهان فرود میباشد.

 

ابزار کار در ارتفاع یا راپل

به ابزاری گفته میشود که افراد بتوانند بدون استفاده از داربست روی نما معلق باشند تا کار نما را انجام بدهند.

به مجموعه ای از لوازم که مکمل یکدیگر میباشند تا بتوان فرد را به صورت ایمن روی نما معلق کند.

 

ابزارهای مورد استفاده در کار در ارتفاع یا راپل

 

طناب راپل یا کار در ارتفاع

 

شانت یا ابزار حمایت

 

هارنس یا کمربند کار در ارتفاع

 

ریگ یا ابزار فرود

 

ایدی یا ابزار فرود راپل